Poslovnik o radu školskog sportskog društva
Pravilnik o zaštiti od požara
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Poslovnik o radu šk. prosudbenog odbora i povjerenstva za obranu završnog rada
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o video nadzoru
Etički kodeks
Odluka o izmjenama i dopunama Pravnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih
Kućni red
Poslovnik o radu NV i RV
Poslovnik o radu Školskog odbora
PRAVILNIK o načinu i postupku zapošljavanja_2019-converted (1)
Pravila o upravljanju dokumentarnim i arhivskim gradivom
Popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja
Pravilnik o radu Školske knjižnice
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o radu
Godišnji plan i program rada obrazovanja odraslih

 

Na sljedećim linkovima, po abecednom redoslijedu, možete naći sve relevantne dokumente
Obrtničke i industrijske graditeljske škole:
Etički kodeks 2015.
Evidencija sklopljenih ugovora
Financijski izvješataji za 2015.
Financijski plan za 2015.
Financijski plan za 2016.
Financijski plan za 2017.
Financijski plan za 2018.
Financijski plan za 2019.
Financijski izvještaj za 2016.
Financijski izvještaj za 2017.
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave


Financijske procedure
Procedura zaprimanja, provjere računa te plaćanja po računima
Procedura izdavanja računa, provjera plaćanja i naplata
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Plan nabave za 2015. 


Financije, plan nabave
Plan nabave za 2016.
Plan nabave za 2017.
Plan nabave za 2018.

Financijski plan za 2014. godinu.
Informiranje javnosti
Izjava ravnatelja
Katalog informacija
Kriteriji za određivanje naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Kućni red
Kurikulum 2016./2017.
Kurikulum 2017./2018.
Kurikulum 2018./2019.
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika Obrtničke i industrijske graditeljske škole
Odluka o imenovanju povjerenstva za borbu protiv pušenja
Odluka o imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanje osobe za postupanje u slučajevima povrede prava učenika
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Poslovnik o radu
Poslovnik o radu Nastavničkog i Razrednog vijeća
Poslovnik o radu Školskog odbora
Poslovnik o radu šk. prosudb. odbora i povjer. za obr. završnog rada
Pravilnik o radu
Pravilnik o radu školske knjižnice
Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju odraslih
Pravilnik o video nadzoru
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva 29.01.2008.
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka
Proračun
Radno vrijeme
Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Zahtjev za pristup informacijama

Zapisnici skupa radnika:
Zapisnik skupa radnika 1-2024

Zapisnici Školskog odbora 2023. godine:
Zapisnik 1. sjednice ŠO
Zapisnik 2. sjednice ŠO
Zapisnik 3. sjednice ŠO
Zapisnik 4. sjednice ŠO
Zapisnik 5. sjednice ŠO
Zapisnik 6. sjednice ŠO
Zapisnik 7. sjednice ŠO
Zapisnik 8. sjednice ŠO
Zapisnik 9. sjednice ŠO
Zapisnik 10. sjednice ŠO
Zapisnik 11. sjednice ŠO
Zapisnik 12. sjednice ŠO

Zapisnici Školskog odbora 2024. godine:
Zapisnik 1. sjednice ŠO
Zapisnik 2. sjednice ŠO
Zapisnik 3. sjednice ŠO
Zapisnik 4. sjednice ŠO