Dimnjačar čisti, provjerava i održava dimovodne kanale, čisti i održava toplinske uređaje. Obavlja kontrolu priključka trošila. Vrši čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na kruto gorivo (osim kalijevih peći), čišćenje peći i kotlova za centralno grijanje na tekuće gorivo te čišćenje plinskih kotlova za centralno grijanje. Dimnjačar također vrši kontrolu povrata dimnih plinova u prostoriju, pregled dimnjaka za priključenje novog trošila ili ventilacije, te vrši izdavanje nalaza o ispravnosti. Dimnjačar obavlja pregled dimnjaka i izdaje nalaze za kompletiranje dokumentacije za uporabnu dozvolu objekta. Posao dimnjačara obuhvaća i nadzor prilikom izgradnje novih dimovodnih objekata, reatestaciju postojećeg stanja dimnjaka i izdavanje dokumentacije (elaborata) o ispravnosti. Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­dimnjačara potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova dimnjačara potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Ovo je vrlo traženo i dobro plaćeno zanimanje. U našem školskom filmu Rušimo predrasude -žene u muškim zanimanjima od 14.05. pogledajte, između ostalog, što rade naši dimnjačari i dimnjačarke.