Biti autolakirer znači raditi na kompletnom lakiranju automobila te popravku manjih ili većih oštećenja na laku karoserije, ali je to i lakiranje raznih metalnih proizvoda. To podrazumijeva i sve pripremne radnje. Autolakirer radi na poslovima zaštite, lakiranja i emajliranja proizvoda, kao što su automobili, metalni namještaj, različita kućišta i drugo. Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­autolakirera potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova autolakirera, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Tijekom školovanja autolakirer stječe teorijska i praktična znanja, upoznaje rad i način upotrebe različitih alata, te se upoznaje sa različitim tehnikama nanošenja boja i lakiranja. Uči osnove sigurnosti na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša. Stječe znanja o materijalima s kojima i na kojima će raditi. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. U našem školskom filmu Budućnost je u mojim rukama od 10.22. pogledajte, između ostalog, što rade autolakireri u našim školskim radionicama.