Keramičar – oblagač obavlja završne radove na građevinama: oblaganje vanjskih i unutarnjih zidova i stupova, te oblaganje podova zgrada i vanjskih horizontalnih površina. Keramičar postavlja pločice na ravne i tvrde podloge (zidove i podove). Ravna podlogu, priprema i reže pločice za kutove, priprema i miješa smjesu za lijepljenje te je nanosi na podlogu i pločice. Lijepi pločice za podlogu pazeći da površina bude ravna i da razmaci među pločicama budu ravnomjerno raspoređeni. Popunjava (fugira) prostor između pločica posebnom smjesom za fugiranje. Ugrađuje keramičke pločice, ploče od kamena ili umjetnog kamena, te mozaik pločice. Keramičar – oblagač izrađuje kalijeve peći te izrađuje ili montira otvorene kamine. Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­keramičara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova keramičara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. U našem školskom filmu Budućnost je u mojim rukama od 1.39. pogledajte, između ostalog, što rade keramičari u našim školskim radionicama.