Kako je Karlo oslikao svoj lunapark

1.c i 2.c u luna parku Madi

prof. Silvia u luna parku