Prije nekoliko dana snimili smo natjecanje zidara, učenika srednjih strukovnih škola iz Osijeka, Varaždina, Požege, Siska, Bedekovčine, Križevaca i Zagreba. Kakvo je vrijeme došlo, za njih će biti posla. Kako se trenutno izvodi nastava na daljinu, a struka je na tom polju dosta ograničena zbog praktičnog rada s djecom, na našem YouTube kanalu potražite Model zadatka za disciplinu zidar. Vaši učenici mogu, uz pomoć videa, imenovati materijale koji su im potrebni, odrediti alate, opisati proces rada…do povratka u radionice.

Što znači biti zidar?

Posao zidara je zidanje – slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala, te njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Zidar obavlja i druge poslove: postavlja kanalizaciju, hidroizolaciju, okvire za prozore i vrata i sl. Zidari su zaposleni na različitim područjima i projektima. Mogu raditi na visokogradnji, niskogradnji ili hidrogradnji. Najčešće rade na gradilištu ili u pogonima za proizvodnju građevinskih proizvoda i montažnih elemenata. Rad na gradilištu može se odnositi na gradnju ili obnovu pojedinih zgrada ili cijelih naselja s poslovnim, zabavnim i stambenim objektima i uređenim cestama, te drugim infrastrukturnim objektima. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem s nacrtom, skicama i crtežima budućeg objekta. Zidar savjetuje pri rješavanju izvedbenih problema u svezi s gradnjom, te stručno i kvalitetno ispunjava zahtjeve projektanata. Posao zidara često se prepliće s poslovima koje inače obavljaju radnici drugih zanimanja u građevinarstvu. Tako je zidar često u prilici obaviti i neke jednostavnije bravarsko-tokarske i stolarske radove.