Zidar je osnovno graditeljsko zanimanje. Nijedna građevina ne može se podići bez zidara. Osnovni je posao zidara izrada zidova od opeke, kamena ili raznih vrsta blokova. Osim toga zidar obavlja: betoniranja, ugradnju raznih vrsta izolacija , unutrašnje i vanjsko žbukanje, izradu podnih podloga, ugradnju prozora i vrata.  Postavlja temelje, gradi zidove, stupove, stropove, mostove, betonira ceste, tunele i sl. Osim zidanja postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, otvore za vrata i prozore, te obavlja druge zidarske poslove. Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­zidara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova zidara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja, polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija tržište rada.