Soboslikar – ličilac radi bojama. Njegov je posao bojanje i ukrašavanje unutarnjih a i vanjskih zidova gradevine i ličenje drvenih, metalnih i drugih dijelova građevine, kao što su prozori, vrata, ograde i ostalo, te izrada raznih vrsta zaštitnih i ukrasnih naličja. Soboslikari struganjem, čišćenjem i izravnavanjem pripremaju zidove za bojenje na čiju površinu zatim nanose različite vrste boja (kistovima, valjcima ili posebnim prskalicama). Drvene, metalne ili kamene dijelove građevina pripremaju za rad, tako da ih bruse, stružu, spaljuju stari sloj boje te čiste i izravnavaju. Zatim poslojavaju i završno boje mineralne, drvene i metalne podloge. Kako bi pravilno organizirali i ustrojili posao, soboslikari – ličioci prije početka radova izračunavaju količinu potrebnog materijala računajući površine koje je potrebno obrađivati. Za upis u srednjoškolski obrazovni program soboslikara-ličilaca, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova soboslikara – ličioca, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.