25.04. počinje nastava

S nastavom u školi počinju učenici 1.a, 1.b (samo soboslikari u radionicu), 1.d, 1.e, 2.c, 2.e, 2.f , 3.a, 3.b, 3.c

Svi ostali, učenici drugog turnusa, idu na stručnu praksu kao i do sada.

Vraćaju nam se zajednički mali odmori od 5 minuta i veliki odmor za gablec od 15 minuta nakon trećeg sata. Osmi sat završava u 14.45.