1. Erasmus+ Ključna aktivnost KA1 u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Naziv projekta: Majstori u međunarodnom okruženju
Datum početka projekta: 1.9.2023.

Datum završetka projekta: 31.8.2024.

Broj projekta: 2023-1-HR01-KA122-VET-000147088
Vrijednost projekta: 70.168,00 EUR
Iznos EU sufinanciranja: 100%
Partner: Braga, Portugal

 

KONAČNI REZULTATI NATJEČAJA ZA MOBILNOST