Klesarski posao je izrada konstruktivnih dijelova gradevine od kamena: zidova, stupova, lukova, svodova i stubišta, izrada dijelova građevine kao što su vijenci, stubišne ograde, prozorske klupčice, izrada opločenja horizontalnih površina, zidova i stupova u unutrašnjosti i na pročeljima, izrada kamenih spomenika i nadgrobnih ploča.