Fasader se bavi izradom i popravkom pročelja. Fasaderi su građevinski majstori koji obavljaju poslove postavljanja i obnavljanja fasada na različitim građevinskim objektima. Različitim materijalima oblažu vanjske zidove građevina i na taj je način štite od različitih vremenskih neprilika. Izrada fasada zapravo je oblaganje zidova jednim slojem ili slojevima materijala, najčešće žbuke. Tradicionalni postupak je da se najprije na zid nanese osnovni sloj obične žbuke, zatim tanki sloj fasadne žbuke koji se prije no što se osuši izbrazda. Na tako pripremljenu osnovu fasaderi postavljaju završni sloj plemenite žbuke, mješavine finog pijeska, vapna, kamene prašine. U novije vrijeme, klasične žbuke se zamjenjuju sintetičkim. Fasade se mogu izrađivati i na drugi način: zidovi se oblažu drvetom kamenom (osobito mramorom), aluminijskim pločama ili pločicama od plastičnih materijala. Za upis u srednjoškolski obrazovni program ­­­­­­­­­fasadera, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja. Za obavljanje poslova fasadera, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada. Iako, se zanimanje veže uz obrazovanje učenika, u našoj školi za fasaderku je završila prva djevojka u RH Vanna Ivanjko. U našem školskom filmu Rušimo predrasude -žene u muškim zanimanjima od 4.35. pogledajte, između ostalog, što rade fasaderi/ fasaderka u našoj školi. 

 

 

https://www.24sata.hr/news/jedina-fasaderka-u-hrvatskoj-vanna-17-rusi-sve-predrasude-527178

https://www.vecernji.hr/zagreb/postat-cu-fasaderka-i-vec-me-ceka-posao-1170030