9. zagrebački obrtnički sajam

Na Zagrebačkom velesajmu održat će se 24. i 25. siječnja 2024. godine 9. zagrebački obrtnički sajam.

Prvi dan 9. zagrebačkog obrtničkog sajma je iza nas. Vidimo se ponovno sutra u paviljonu 7A.

Događanja u prvom danu:

Pripreme

Sve je spremno

Najavljen je dolazak 145 autobusa s učenicima

Predstavljeno je 67 obrtničkih zanimanja

Naši učenici na sajmu

Jake, ženske, snage OIGŠ-a

Jeste li nas slušali?

Obrtnička komora Zagreb

 

Događanja u drugom danu:

2. dan 9. zagrebačkog obrtničkog sajma

Emitiranje uživo

Pismoslikari na sajmu

Mediji o OIGŠ na sajmu