Tesar


Tesar izrađuje razne drvene krovne konstrukcije i druge drvene konstrukcije, oplate za betoniranja i skele - pomoćne konstrukcije na gradilištu. U radu se koristi alatom i strojevima za obradu drva, a posao obavlja u tesarskim pogonima, a zatim na gradevini.