Fasader


Fasader se bavi izradom i popravkom pročelja. Izrada fasada zapravo je oblaganje zidova jednim slojem ili slojevima materijala, najčešće žbuke. Tradicionalni postupak je da se najprije na zid nanese osnovni sloj obične žbuke, zatim tanki sloj fasadne žbuke koji se prije no što se osuši izbrazda. Na tako pripremljenu osnovu fasaderi postavljaju završni sloj plemenite žbuke, mješavine finog pijeska, vapna, kamene prašine. U novije vrijeme, klasične žbuke se zamjenjuju sintetičkim. Fasade se mogu izrađivati i na drugi način: zidovi se oblažu drvetom kamenom (osobito mramorom), aluminijskim pločama ili pločicama od plastičnih materijala.