Školski odbor
1. Mirjana Bilić predstavnica iz reda radnika
2. Petar Modrić predstavnik iz reda nastavnika i stručnih suradnika
3. Marinko Ljevar predstavnik iz reda nastavnika i stručnih suradnika
4. Siniša Markulin predstavnik Osnivača
5. Antonija Planinić predstavnica Osnivača
6. Gordana Nujić predstavnica Osnivača
7. Jurica Medić predstavnik roditelja
Datum verifikacije mandata je 13. ožujka 2017. godine.
Članovi Školskokg odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.